MY JSME TENIS ACADEMY

Naučte se hrát tenis jako ti nejlepší pod vedením zkušeného týmu, který 14 let spolupracoval např. i se světovou jedničkou Karolínou Plíškovou!

Zimní sezóna 2020/2021 pro děti od 4 do 12 let
Termín:  14. 10. 2020 až 5. 4. 2021

Hrací dny a časy:
středa (14-15, 15-16, 16-17, 17-18)
pátek (13-14, 14-15, 15-16, 16-17) 

Cena: 280 Kč/hod

Adresa:
Sportovní Areál VŠE Třebešín
Na Třebešíně 3215/1
130 00 Praha 3/10

Tréninky budou probíhat v nafukovací hale na antukovém dvorci.

Nezávazné přihlášky do tenisové školy zasílejte na info@mysjmetenis.cz nebo přes kontaktní formulář.

Podmínky tenisové školy MY JSME TENIS ACADEMY

 1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku do tenisové školičky a podepsat rodičem nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a souhlas s podmínkami TŠ. Přihlášku vám zašleme emailem jako odpoveď na vaši nezávaznou přihlášku.
 2. Do nezávazné přihlášky uveďte dva preferované časy pro trénink dítěte. Tréninkové dny a časy jsou středa (14-15, 15-16, 16-17, 17-18) a
  pátek (13-14, 14-15, 15-16, 16-17). Dítě může navštěvovat školu i oba dva dny v týdnu. Čas tréninkové jednotky bude z naší strany potvrzen.
 3. Tréninky je nutné uhradit vždy předem za účtovací cyklus (1. cyklus je od 14.10. do 31.12.2020, 2. cyklus od 6.1. do 5.4.2021) dle vzájemně odsouhlaseného rozvrhu na základě emailem zaslané zálohové faktury. Platba musí být provedena řádně a včas,  aby mohl být hráč do TŠ zařazen.
 4. Rodiče či zákonný zástupce svému dítěti zajistí nezbytné pomůcky pro hodiny TŠ (např. dostatek pití, švihadlo, zápisník, tenisovou raketu).
 5. Jedna hodina tenisové školičky trvá 55 minut. Hráč je povinen se dostavit na místo konání hodiny 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomný trenér a budou zajištěny nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin TŠ (např. tenisové míče, sítě, další pomůcky, apod.) Děti hrají na zmenšeném dvorci nebo na dvorci pro minitenis.
 6. Dočasné opuštění hodiny TŠ účastníkem je možné pouze s předchozím souhlasem trenéra TŠ. Po tuto dobu jsou za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce.
 7. Rodiče či zákonný zástupce nesmí být po dobu tréninku na dvorci.
 8. Vyhrazujeme si právo zrušit tréninkovou hodinu TŠ, pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu. V takovém případě dojde k vrácení částky za neuskutečněnou tréninkovou jednotku.
 9. V případě včasné omluvy na daný trénink ze strany hráče (nejpozději 24 hodin před tréninkovou jednotkou) může být tréninková jednotka přesunuta na jiný den a čas, dle časových možností TŠ a hráče. Bez omluvy daná tréninková jednotka propadá bez náhrady. 

partner tenisové školy