Video - Rozlomená raketa Agnieszky Radwaňské

Foto: Martin Sidorják